Reflektioner för veckan utifrån 1 Johannes brev 1:1-2:2

Måndag

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er…

-Är det förstahandsinformation vi förmedlar eller andrahandsinformation om Jesus till dem vi möter?

Tisdag

” för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus”

-Vad betyder ”gemenskap” för mig? Hur gestaltas den…?

Onsdag

” Gud är ljus och att inget mörker finns i honom

-Vad betyder det för min bild av Gud? När jag tvivlar…

Torsdag

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd”

–Vad betyder det för mig att vandra i Guds ljus…?

Fredag

” Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet…”

Vad betyder bekännelsen i mitt liv i relation till förlåtelsen?

Hur sker det…?

Lördag

”. om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.”

– Vad kan det betyda att ha Jesus som advokat.…?

Kan jag föreställa mig scenen…

Söndag

”, Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. ”

–Jag försöker att föreställa mig vad Jesu liv och död och uppståndelse betyder för mig, oss och hela världen..

 

Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. 2Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 4Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

Vandra i ljuset

5Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. 8Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 10Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

Det nya budet: kärleken

2 1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. 2Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

3Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/