Reflekterande veckobrevsläsare!

Fann en tänkvärd dikt av Alf Henrikson:

”Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid.
Det kan framkalla glädje till livets slut,
Det kan uppväcka obehag livet ut.
Ja, det kan påverka livet på jorden.
Så slarva inte med orden.”

En ordentlig ord-vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se