Reflektioner för veckan utifrån Psalm 23

Måndag
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.”

-På vilket sätt är Herren min herde i min vardag?

Tisdag
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.”

-Vad är ”vall” och ”lugnt vatten” för mig i mitt liv?

Onsdag
”Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.”

-Hur tar jag till mig Herdens ledning i mitt dagliga liv?

Torsdag
”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,
ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.”

–Jag tänker på händelser i mitt liv där jag sett Herdens hjälp.

Fredag
”Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.”

-När hände det senast att jag fick ta emot något jag inte presterat mig fram till?

Lördag
”Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv”

-Jag tar tid att tänka in Herdens omsorg av mitt liv i stället för att oroa mig för framtiden…

Söndag
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever”

Jag tackar Herden för det skydd som ”Hans hus” varit för mig och kommer att vara under mitt liv och även fortsättningsvis.

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/