Vägen till livet – låt mig vara…eller låt mig förändras..?”

1 Thess 5:14-26

Vi lär av våra misstag – eller kanske inte …vi lär av våra misstag att vi inte lär av våra misstag

Vi upprepar oss, livet är en lång upprepning av vanor/ovanor

Vi vill gärna (som kompensation att vi inte kan förändra oss själva?) försöka förändra varandra – och blir frustrerade över att de inte vill och vi misslyckas…

Vi pratar om alla ”borden” och ”måsten” tills vi inte orkar mera och så ”fortsätter vi som om ingenting hade hänt”-mekanismen.

När skiftade du för övrigt livsstil senast?  Och vad  var anledningen?

Jag satt för några år sedan och filosoferade med hustrun i går om detta, och vi kommer fram till att det är våra barn som ”tvingat fram” en förändrad livsstil hos oss, och vi kom också fram till att det gick på ett ögonblick för hustrun att ändra sig efter AnnaMärtas ankomst , men för mig tog det två barn till och sju (!) år…

Var det för att Britta inte kunde välja och jag kunde , eller…?

Vill vi förändras bara när vi måste förändras…

Förändring sker…

…genom kriser…

Ur Göran Bergstrand ”Från naivitet till naivitet”

”Utveckling sker genom kriser…det är svåra passager man skall ta sig genom…

Alltså när vi är med om något som vi absolut inte ville vara med om, så utgör det förutsättningen för en nytt sätt att leva.

När trycket utifrån blir för starkt så händer något inom oss också…det finns frön, ungefär som att efter en skogbrand så kommer inte det upp samma fauna, det är nya örter/frön som exploderat i den höga hettan…

Lyckoruset försvinner efter cirka 3(!) månader utan att jag förändrats, oavsett vad jag varit med om, medan en sorgeprocess medför att jag genomgår en förändring

Men Göran Bergstrand skriver också :”individen har svårt att utvecklas till ett stadium som är mer utvecklat än det som kännetecknar hans omgivning.” , dvs det har betydelse hur andra omkring oss tycker, tänker och handlar, vi är sociala varelser som sneglar till höger o vänster

Och vi vill vara accepterade…

Vi kan fascineras av ”hästmannen” som gick som dokumentär på TV för något år sedan, men få av oss tror jag skulle uppskatta att ha honom som granne…

… genom vårt tänkande: Rom 12:1-3 ”låt er förvandlas genom förnyelse/metamorfos/ av era tankar…”, ett långsamt skifte av våra tankar/värderingar, genom att vi handlar utifrån ett nytt värderingssystem

”Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att handla, utan vi handlar oss till ett nytt sätt att tänka!”

(jfr behandlingspedagogik för missbrukare som behöver beröra bägge parter,  för det är inte bara så att alkoholisten slutar dricka och allt annat som förut, utan det blir ett helt nytt värderingssystem som tar form, medan den bredvidstående inte förstår något alls utan bara säger att ”jag ville ju bara han/hon skulle sluta dricka, inte att han skulle bete sig annorlunda.”

 

genom våra ärliga samtal med Gud och varandra: Joh 14:1-14

Äktheten och ärligheten är den nödvändiga katalysatorn för att skifta livsstil, oärlighet, manipulation och förnekelse har hindrat oss varje gång vi velat se/andra velat visa oss.

”Två sanningar närmar sig varandra…”

 

genom att finna vår fasta ”rörliga” punkt som vi lugnt kan följa ” Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.”…” ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” Joh 15: 9,12

Vårt handlande har med vår identitet att göra, att växa upp och ta vårt ansvar för oss själva, familjen och den miljö/jord som vi lever i/på. Vi behöver bli informerade utifrån, vi behöver bearbeta med allt vårt förnuft, men vi behöver också denna inre drivkraft som kommer av att vi är älskade/accepterade och utifrån detta kan göra positiva förändringar (för gör vi det utifrån osäkerhet/förkastelse så leder vårt handlande oftast till förändringar med negativa förtecken, och vi blir också dömande gentemot vår omgivning, ”om jag gör det, så måste du också göra det…”.

Joh 15:16 ger en stabil grund, det är Gud som kallar oss…

I texten i 1 Thess 5;16 ff finner vi liknande i vers 24 där Gud är start och mål hos Paulus.

Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det

dvs vi utgår ifrån honom som har skapat oss, han vet vad som finns i våra gener utan att behöva genmanipulera..Gud är vår utgångspunkt och vårt mål…

tala de oordentliga till rätta,”tillrättavisa dem som ställer till oreda”, ”…dem som inte är med på linje”, dvs inte går i takt egentligen står det ”lata”, dvs dom som försöker att åka snålskjuts på de övriga…eg handlar det om dem som vill konsumera istället för att vara med och producera…vilket blir en stor förlust till slut…ingen vill bara vara en av dom som strular…kom och var med och bygg upp med din närvaro…

”uppmuntra de modfällda, ”de nervösa och försagda”, ”inte kan jag vara med”, ”inte vågar jag”, ”jag duger väl inte…” -uppmuntran och förmaning ligger i samma härad, dvs ”det är detta som Gud vill med dig, vill inte du vara med om det också..?

”stöd de svaga/”klentrogna”, i den grekiska världen så såg man förakt på det som svagt, i den kristna sfären så är svagheten inte ett hinder utan en tillgång, en öppning, se det stora i det lilla…

Jesus såg hos var och en av sina lärjungar de kvaliteter som finns och det är det som han kallar fram

ha tålamod med alla, förlora inte tålamodet med någon” – ”kärleken tror allting, hoppas allting och uthärdar allting” det är ”agapekärleken” som inte räknar med att få något tillbaka, just därför fortsätter den att sprida sin värme…finns inte plats för föraktet…

Så kommer närmast en befallning, eller en avsiktsförklaring, ett livsmanus: när ni inte gör något annat så gör det här… eller ännu hellre i allt ni gör så gör/var det här, det handlar om en grundattityd

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

Och utifrån detta så kommer en trio som hör ihop

Var alltid glada, vad fokuserar du på …

be ständigt , behåll inget för dig själv utan dela med dig till Gud

och tacka hela tiden Gud. Tacksamhet är förlösande, gör det till en vana att tacka – lika väl som vi vant oss vid att klaga – finn fem fel eller finn fem rätt?  Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.

Jamen , det orkar vi väl inte, Nehej, men orkar vi fortsätta och gnälla då? Orkar vi fortsätta att räkna otacksamheten och stänga av bönens syretillförsel? Hur länge orkar vi leva då?

Det här är ju rena rama hälsopillret, medicinering som inte kostar ett öre…

Så nästa gång du frågar ”vad är Guds vilja med mitt liv så gläd dig, be till Gud och tacka…så kommer du att få vandra rakt in i Guds vilja , vandra i takt med honom och din omgivning

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.

Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Dvs att du fattar beslut om din livsrytm utifrån ditt eget livs förutsättningar…

nåd som förvandlar inifrån, ett skifte av livsstil som pågår

När vi tror att det är ett hammarslag som i ett ögonblick skall förändra oss är det våra egna beslut som grundar sig på vad som händer oss/ ett skruvdrag varje dag…som leder oss i rätt riktning…

En fråga…

Om Slottshagskyrkan skulle upplösas och försvinna i morgondag, vad skulle fattas i Helsingborg…

Finns det något genuint som skulle gå förlorat eller inte…?

Lennarth 110515