Reflektioner för veckan utifrån 1 Thess 5:12-20

Måndag
Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar”.

Låt mig tänka tillbaka på personer som betytt mycket för mig och på något sätt berätta det för dem…

Tisdag
Håll fred med varandra”

Finns det någon som jag har svårt för att förlika mig med…?

Onsdag
”Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla.”

Ett brett och djupt engagemang kan öppna sig för mig…

Torsdag
”Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.”

Det handlar om att bestämma mig för rätt attityd i alla lägen…

Fredag
”Var alltid glada”

…tänk om jag kunde leka leken finn fem rätt…

Lördag
”be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”

Tacksamhet smittar i alla mina olika lägen…

Söndag
Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.”

Jag får leva öppet, förväntansfullt men inte naivt och oreflekterat…

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/