Reflektioner för veckan utifrån  1 Joh 3:11-24

Måndag
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

Tänk att jag får vara mottagare och förmedlare av kärleken…

Tisdag
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Tänk att Gud har tagit initiativet att älska…

Onsdag
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss

Tänk att vår kärlek till varandra är tecknet på att Gud är i oss…

Torsdag
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom

Tänk att få förbli i kärleken är att få förbli i Gud…

Fredag
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.

Tänk att kärleken jagar bort rädslorna…

Lördag
Vi älskar därför att han först älskade oss

Tänk att Gud är alltid först-sedan kommer vi efter…

Söndag
Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Tänk att testet på att vi älskar Gud är att vi älskar varandra…

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/