Reflektioner för veckan utifrån  1 Kon 3:5-14

Måndag
”I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten”
Drömmarna var viktiga i GT vad gäller att få ett tilltal från Gud, hur ser jag på mina drömmar?

Tisdag
Gud sade: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det
Hur hade jag regerat på den uppmaningen?

Onsdag
”Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas.”
Hur ser jag på den position jag har uppnått, vad är Guds roll..?

Torsdag
”Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?”
Att be om ett lyhört sinne/vishet är att ödmjukt inse mitt behov…

Fredag
Gud sade: ”Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig.”
Tänk efter när jag fått svar på mina böner…

Lördag
Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft.
Tänk efter när jag fått mer än det jag bett om…

Söndag
Tänk efter hur min bön vanligtvis ser ut…Kan Salomos bön inspirera mig..?

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/