Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag har varit med om något historiskt i helgen.
Tre frikyrkosamfund i Sverige har gått samman till ett nytt samfund.
Missionskyrkan, Baptistsamfundet samt Metodistkyrkan i Sverige.
Tre rörelser med olika ursprung och traditioner, organisationer och internationella kontakter.
Redan 1905 (!) togs första kontakt med denna avsikt, sedan har det pendlat fram och tillbaka.
Den sista  resan startade 2006 och i lördags bildades samfundet Gemensam Framtid!!!
Min reflektion är att om vi fokuserar på det som skiljer, så hittar vi det… och skiljer oss från varandra…
Fokuserar vi på det som förenar så finner vi det…och förenar oss med varandra…förr eller senare
Så låt oss leta efter gemensamma nämnaren – helst den största…

En god gemensam nationaldagsvecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på  pastor@slottshagskyrkan.se