Reflektioner för veckan utifrån  Johannes 14:16ff

Måndag 14:16 Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.
Vad betyder detta för mig idag att jag har en Hjälpare ”som vandrar vid min sida”?

Tisdag 14:25 Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Vad betyder det för mig att Hjälparen är ”den goda påminnelsen”?

Onsdag 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet
Vad betyder Guds frid i mitt liv?

Torsdag 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra
Vad betyder det för mig att ”vara kvar i Jesus”?

Fredag 15:8 Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar
Vad innebär det för mig att bära ”rik frukt”?

Lördag 15:10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.
Vad innebär det för mig att hålla Jesu bud…?

Söndag 15:12 Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
Hur reagerar jag på detta ”bud”?

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/