Reflekterande veckobrevsläsare!

Det är pingstdag när jag skriver detta.
I den judiska kalendern firades pingsten till minne av att de tio budorden gavs på berget Sinai till Moses och det judiska folket…
I vår kristna kalender handlar det om firandet av att Anden ges till lärjungarna som då befinner sig i en trängd situation i Jerusalem…
I ena situationen kraftfulla ord till etisk och andlig vägledning…
I andra situationen en kraftfull personlighet som blir tillgänglig för lärjungarna att göra det möjligt för dem att utföra denna Guds vägledning…
Lagen + Anden i kombination blir förhoppningsvis en god ”lag-anda”…?
Kommer att tänka på en liten berättelse från vår söndagsskola för många år sedan.
På frågan om varför Jesus samlade så många människor omkring sig svarade en av killarna: ”Det måste bero på hans goda andedräkt…”
Ett pingstmode som aldrig blir slitet eller gammalmodigt…

En fräsch ande-dräkt med en god lag-anda önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på   pastor@slottshagskyrkan.se