Reflekterande veckobrevsläsare!

Började läsa igen ur ”Peter Halldorfs bok ”Hädanefter blir vägen väglös”.
Boken behandlar tre andliga personligheter ur den s k Flodbergskretsen, och helsingborgaren Hjalmar Ekström- skomakare , diakon och mystiker – är en av dem.
Boktiteln är ett citat av honom, beskrivande framtidens andlighet.
Genom sina liv i samtal och brevskrivande förmedlade de en vägledning till Gud inte bara för sin tid utan för efterkommande generationer.
Jag tillåter mig några citat ur boken:
”Fanatism-att vilja nå målet utan att vilja gå vägen”
”På den smala vägen armbågar man sig inte fram…”
”Det är i tystnaden och stillheten inom oss som talandet och handlandet springer fram…tron har sin verkstad i det fördolda och osynliga, för att därur verka i det synliga.”

En vecka i det fördolda önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se