Nyfikne veckobrevsläsare!

Lyssnade i kväll på Fredriks Lindströms samtal med Stefan Einhorn i TV-programmet ”Vad är en människa?
Stefan avslutade med tre huvudord, som han  tyckte blivit mycket undervärderade idag.
De tre orden är snällhet, tacksamhet och nyfikenhet.
Snällhet (är som ord besläktat med snille!) betyder att tänka och handla gott mot andra…
Tacksamhet handlar om att synbart/hörbart notera och ta emot andras snällhet…
Nyfikenheten driver oss framåt och utvecklar oss…
Att vara ”nu-fiken”  innesluter kanske både snällhet och tacksamhet…

Så en nyfiken nu-vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se