Församlingsdag på Örestrand

Lördagen 3 september

Tema: ”Drömmen om den lekfulla församlingen…”

9.00 Vi firar nattvard på stranden
10.00 Fika
10.30 Peringe Pihlström lotsar oss in i ”Ett lekfullt allvar och/eller den allvarliga leken?”
13.00 Lunch
14.00 ”lekande lätt eller svårt…?
17.00 En lekfull gudstjänst
18.00 Grillning …

Pris: 200 kr/per vuxen, 50 kr/5-10 år, 0-4 gratis
max familjepris: 500 kr

Anmäl dig till pastor@slottshagskyrkan.se
till exp eller på lista i foajén före 28 augusti!!!
OBS!!! Anmäl specialkost!