Reflekterande veckobrevsläsare!

”Så mycket vi måste kunna lita på för att kunna leva vår dagliga dag utan att sjunka genom jorden!”
En rad ur Tomas Tranströmers dikt ”Schubertiana” som nu och då återkommer till mig.
Det finns så mycket att oroa sig för, en oro kan lätt övergå till rädsla då vi försöker att skrämma bort det som vi inte kan förstå.
Fokus på det osäkra gör oss osäkra och laddar ångestbatteriet inom oss.
Allt vi försöker att kontrollera kommer förr eller senare att kontrollera oss.
Att trots det osäkra hysa tillit, är att våga leva som vanligt.
Tranströmer fortsätter:
”Lita på snömassorna som klamrar fast sig vid bergssluttningen ovanför byn.
Lita på tysthetslöftena och samförståndsleendet, lita på att olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsliga yxhugget inifrån inte kommer.
Lita på hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den trehundra gånger förstorade bisvärmen av stål.
Men ingenting av det här är egentligen värt vårt förtroende.
De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat.
På vad? På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit.
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer – med förtroende- den blinda ledstången som hittar i mörkret.”

En vecka att lita på önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se