Enhet i Kristus….Ef:4:1-16

Församlingen som Kristi kropp är Guds stora erbjudande till oss att få ta del av och vår stora utmaning som varken är individualistiskt isolerande eller kollektivt utslätande av personligheten utan leder till att ”alla andras frihet utvidgar min egen frihet till det oändliga”.

Våra rädslor hindrar oss från att bli fria, de goda orden här vill hjälpa oss till frihet!

Bakgrunden till orden i Efesierbrevet är

1/Kristi total herravälde (1:19-23), 100% Kristus-den smorde, 100% människan Jesus,

2/Guds bestämmelse angående oss (2:10ff)

3/Guds plan att nå ut till alla med de goda nyheterna (3:8-13)

4/och att detta skall ske genom Kristi kropps fungerande enhet på denna jord, vilket berör djupa relationer människor emellan.(4:10-16)

Sann frihet står alltid i förhållande till något/någon.

Den frihet som Kristi kropp erbjuder är

1. att få bidra med den gåva som Gud lagt i våra liv och

2. att därmed bli beroende genom att bli mottagare

Här handlar det om att stötta och hjälpa varandra genom att ha fördrag med varandra i tålamod, kärlek, att sträva efter att med fridens band bevara den andliga enheten…(Ef 4:3,4) och nå fram till trons enhet (4:13)

Tron växlar i våra liv, barnets tilllit, tonåringens provokationer, den vuxnes målmedvetna arbete och den äldres mognande tillit…men föremålet för vår tro växlar inte!

Ödmjukhet, fördragsamhet och tålamod är inledande ord för att kunna klara av detta projekt, det handlar om en attityd som inte kommer och kräver och bestämmer utan som lyssnar in…

Normalt sett så brukar vi ”uppfinna”, ”hitta på”,  producera fram något, men här får vi

”bevara den andliga enhet som redan finns” och vi bevarar den genom att praktisera den i anda  av ödmjuk fascination…som består av:

En Kropp (=delarna och helheten, allt och alla behövs)

En Ande (=som ger livet, och uppehåller livet, ”enande”…)

En Herre (=som är sammanhållande och tar ansvaret)

Ett Hopp (=längtan, att våga vara på väg, riktning…)

En Tro (=tillit mot en person, Jesus Kristus)

Ett Dop (=överlåtelsen till Herren i ett konkret handlande)

En Gud, som också är Fadern som finns i allt, verkar genom allt och står över allting…

”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. 12 De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla kommer fram till enheten i tron ” Delaktigheten är en bekräftelse på Guds och vår egen närvaro, vi öppnar oss och ger oss åt varandra. Och vi byggs upp tillsammans,

Enheten ligger i delaktigheten

Det är charmigt och det är så ömtåligt…

Det är denna knaggliga resa vi befinner oss på …

Kallelsen handlar om något större – vi gestaltar tillsammans ett uppdrag som för oss ut ur själva, ut ur vår egoism. Det är inte längre ”mitt” projekt utan ”vårt” projekt som gäller.

Ef 4 betonar tjänstegåvornas funktion att bygga upp hela kroppen till fullkomlighetens mognad och bredd genom att varje del hjälper och stöder, med just sin kraft – i kärlek…

Tjänstegåvorna skall inte utföra jobbet utan ”göra de heliga mera fullkomliga” (telois=nå fram) så att det blir en växt i alla avseenden. Huvudet=Kristus ger signalerna som hela kroppen gemensamt gör bäst i att lyda, annars blir det spastiska okontrollerbara rörelser.

Enhet utgår ifrån mångfald på väg mot samma håll.

Oenighet bygger på splittring, var och en av oss ville vandra sin egen väg…

Kom ihåg svärmarintelligens: Håll ihop! Undvik krockar! Flyg åt samma håll!

Vill jag ställa mig till förfogande?

Vill jag vara en mottagare av vad Gud har i beredskap för mig?

Vill jag kliva in i de förutberedda gärningar som Jesus förberett.?

I Kristi kropp är det så att vi får ge vad vi har och ta emot vad vi kan få… /lennarth 110925

Enhet betyder mångfald i symbios…en balans i tillvaron beroende på samverkan mellan olikheter.