Reflekterande veckobrevsläsare!

I början av 1900-talet så gjorde man en utvärdering av två olika skogshuggarlag.
Den ena gruppen arbetade tolv timmar om dagen och tog endast 22 minuters lång lunchpaus. När dagen var slut hade de huggit ner 87 träd.
Den andra gruppen tog tio minuters lång paus varje timme och en lunchrast på 45 minuter.
När dagen var slut hade de huggit ner 112 träd.
Inspektören var förvånad över att det arbetsamma laget fällt färre träd än det det arbetslag som tog det lugnt.
”Vad gör ni på era fikaraster egentligen?” frågade han förmannen i det effektiva laget.
”Tja, inte vet jag” svarade förmannen. ”Först dricker vi lite kaffe och sedan ägnar vi resten av tiden åt att slipa våra yxor…”

En slipad vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se