Att lyssna i tro och handla i tro…Markus 10:17-27, Matteus 13:44-46

Matt 13:44-47

A Matteus kapitel 13 är fyllt av liknelser

Liknelsen brukar kallas den gåtfulla förklaringen.

Betyder ”att vara lik”,att ställa vid sidan av varandra”

I Jesu undervisning förekommer ung 70 olika liknelser, en form som rabbinerna ofta använde sig av

Berättelsen stod högt i kurs, hela vår bibel är fylld av berättelser, historiska, allegorier och liknelser. ”En liknelse är en jordisk berättelse med en himmelsk mening”

Men det intressanta är att liknelsen inte självklart öppnade upp förståelsen.

”Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.” Matt 13:12

Liknelserna fyller två funktioner:

  1. För dem som inte ville tro på Jesus som Guds Son, blev liknelsen en dom över deras ovilja/oförmåga att förstå –de saknade dörrlåset att sätta in  nyckeln i …
  2. För dem som såg efter Jesus blev liknelsen en berättelse som levde, gav möjlighet till att handla och pröva om nyckeln fungerade och så  växte förståelsen fram …

Han sade: ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, [12] för att de skall se med sina ögon utan att se och höra med sina öron utan att förstå, så att/såvida de inte omvänder sig och får förlåtelse.” Mark 4:11-12

Bilderna som gavs gjorde att människor fick möjlighet till en tids eftertanke/betänketid

”Men visst är det svårt att försöka förstå att man inte kan förstår det man trodde att man förstått!”

B Dagens predikotexter handlar om att lyssna i tro – och handla därefter.

Ibland säger vi ”Jag hör vad du säger” – vilket eg betyder ”jag bryr mig inte för jag har redan bestämt mig”

Att höra är inte detsamma som att lyssna. Lyssna betyder interaktion, att språkligt agera, och att lyssna gör skillnad, en skillnad som kan förändra våra liv, personligt, yrkesmässigt och samhälleligt.”

Att lyssna, att lägga örat till marken och höra efter vad som händer under ytan…

”Hör du som har öron…”Matt 13:9

Vad är det som händer när vi riktigt lyssnar?

Det betyder att lyssna bakom, inunder, djupare…såsom Gud lyssnar på oss…

C Himmelriket är såsom en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

[45] Med himmelriket är det också såsom när en köpman söker efter fina pärlor. [46] Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

Mark 10:13-26

Vi möter några olika figurer

  1. En som mycket omedvetet stöter på sitt livs skatt

A Det är en helt vanlig dag, plöjningen pågår och plötsligt överraskande kommer skatten i dagen.

Och eftersom åkern och skatten hänger ihop så köps ett antal kubikmeter jord och sten. I stor glädje!!

Är det inte onödigt att köpa hela åkern? Vår  skatt och vårt vardagliga liv hänger ihop.

Texten pekar  på att skatten finns mitt i vardagens harvande av våra dagliga uppgifter, mitt i läsningen av oförståeliga bibelsammanhang och närvaron i tråkiga gudstjänster. Det är när vi gör som vi upptäcker…och det tar tid att upptäcka det.

Tänk t ex så lång tid det kan ta för oss innan ett ljus går upp för oss vad gäller innehållet i en bibeltext

Det är när vi försöker att renodla det kristna livet från det vardagliga som vi skapar problem– och omgivningen får problem med oss…

  1. En som söker mycket målmedvetet efter livets pärla

B Den andre personen arbetar målmedvetet med sitt sökande, han vet vad han vill finna och när han finner så tvekar han inte, allt har ett pris och han är beredd att betala, översvallande glad…

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen med förlorar sin själ/sig själv?

 

 

  1. En som ansträngt sig till max och ändå inte nått fram …-

[17] När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” [18] Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. [19] Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” – [20] ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” [21] Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” [22] Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

[23] Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” [24] Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! [25] Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” [26] De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” [27] Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

 

C Den tredje personen bryter vårt mönster. Vad handlar texten om? Att vi alla skall gå bort och sälja allt och ge åt de fattiga? Jag tror inte det – även om Jesus konstaterar att för oss som har onödigt mycket pengar är det svårt att komma in i Guds Rike – ja t  o m omöjligt! Jämförelsen mellan oss och den absurda bilden med kamelen genom nålsögat har vi –liksom lärjungarna- svårt att skratta åt.

Jesu humor är inte alltid lättåtkomlig…

Mannen hade gjort allt som var möjligt, allt som förväntades av honom, trots detta ställer han frågan ”vad skall jag göra mera…?”

Och Jesus säger inte ”duktig duktig…” – men det står att ”han ser på honom med kärlek”…

Han ser den unge mannens längtan, insats, energiskhet…

Han blir inte imponerad – men han fattar kärlek till en människa som spänt musklerna under hela sitt liv, och det han säger är ”slappna av, gå och sälj allt, bryt det gamla systemet och bli min lärjunge…”

Svaret ”Ett fattas dig, gå och sälj allt…kom sedan och följ mig” utmanar var han hade sin trygghetspunkt, i det  synliga guldet eller i den osynliga skatten.

Ett fattas dig…Det utmanar dig/mig var vår identitet ligger, hur vi värderar oss själva och vår omgivning.

Ett fattas oss? Är det att våga släppa taget och våga hoppet över…

Annars blir det kristna livet likadant som tidigare – vi byter ord men har samma melodi, vi går utanför vår gamla tomt – men går i samma mönster

Att leva befriat…

Och bli min lärjunge…disciple-disciplin

Lagiskhet hamrar på utifrån ”detta måste du göra/borde du göra”

Upproriskheten skriker utifrån ”du behöver inte göra någonting”

Disciplinen som kommer inifrån viskar ”Jag vill göra detta…”

Att gå från att vara eftersträvare till att bli efterföljare…

 

D Så  kanske kan vi vända på allt, det är kanske Gud som söker oss, det är vi som är skatten i åkern som Jesus köper för sitt liv, det är kanske vi som är den dyrbara pärlan som kostar allt… Greta Hoffsten, brevbärare, gift med  teologen Gustav Wingren  berättar hur hon läste i Lukas 15 om det förlorade fåret och upptäckte att det var hon som var det förlorade fåret– men hon visste inte om hon ville bli funnet…?

 

lennarth 111023