Reflekterande veckobrevsläsare!

Under min vistelse på ön Iona gjorde vi en pilgrimsvandring till Colomba Bay, där Colomba landade med sin läderbåt år 563 på flykt från Irland.
På stranden fanns miljontals stenar, vackert slipade genom de ständigt återkommande rytmiska vågrörelserna.
Allt det kantiga hade så småningom stötts och nötts bort.
En slående likhet med livet.
Mycket handlar om att slipas…
En del människor tror att deras personlighet ligger i kantigheten, och är livrädda att bli mjuka i kanten.
Men tänk om det är med personligheten som med stenen.
Allteftersom nötningen pågår kommer mönstrets skönhet i stenen ännu tydligare fram.

En slipad julvecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se
eller gå in på www.slottshagskyrkan.se .

Ps Nästa veckobrev kommer redan på julafton