I vår forsätter de olika musikverksamheterna i Slottshagskyrkan. Välkommen med i Barnrytmik, Musiklek, Barnkör, ”Prova på att spela i band” och Gospelkör.

Under måndagar och tisdagar under våren kommer det vara full fart i Slottshagskyrkan. Det kommer finnas möjlighet att deltaga i barnrytmik 0-2 år, musiklek 2-5år, barnkör från 6 år, ”Prova på att spela i band” från 10 år och gospelkör. Och det finns även möjlighet till mysig fika.

Läs mer om de olika aktiviteterna här och välkommen med!

Arrangörer: Slottshagskyrkan i Helsingborg samt Studieförbundet Bilda