Reflekterande veckobrevsläsare!

Gick i veckan förbi en god vän som arbetar i en bilverkstad i Klippan.
Hade med mig två av våra barnbarn, som frågade hejvilt om allt som fanns i verkstaden.
Bland annat var apparaten som balanserar hjul mycket intressant.
Hjul-balans…
Det fick mig alldeles osökt just i dessa dagar att tänka på behovet av ”jul-balans”.
Alltför många har skapat ett stressat schema för att försöka att få det precis så som det aldrig har varit eller någonsin kommer att kunna bli.
I den obalans som uppstår är det lätt att hamna i ett exklusivt spår, som exkluderar omgivningen.
För att finna julens harmoniska kärna behövs en välplacerad tyngd.
Texterna handlar om en Gud som väljer ett inklusivt spår, som inkluderar dem som andra exkluderar.
Julens tips är därför kort och gott: ”Gör som Gud-bli människa!”
Det ger både rätt slags mark-kontakt och en god stjärn-ledning…

En God Jul-balans önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se