Tema: Jesu dop – kallelsen – tillhörighet – identitet

Text: Matteus ev 3:13-17

Vår uppgift på den här jorden är att mogna som de människor vi är, att komma till vår rätt…

”Identitet=att vara den som man säger sig vara”

ärlighet…att inse hur det egentligen är och säga som det är…

När Gud möter Moses i den brinnande busken, så får presenterar Gud sig som ”Jag är den jag är” Jesus visste i unga år med sig ”vem han var” och ”vems han var” när Josef och Maria sökte efter honom i Jerusalems tempel. Luk 2:49 Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?”

Denna identitet stärktes ytterligare när Jesus döptes till sin uppgift och fick Faderns bekräftelse på vem och vems han var! Se också Joh 2: 24, 25 Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.” om Jesu integritet. Och När Jesus säger ”Joh 6:48  Jag är livets bröd.” Så är detta en påminnelse för de laglärde vem Jesus utger sig för att vara.  Jesus identitet hade med hans integritet och hans relation med fadern att göra Joh 5:19 Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.

Identitet har med egenvärde och tillhörighet att göra.

Egenvärde Gud vill att vi skall upptäcka vårt värde, som han har lagt ned i oss i skapelsen , ”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen” 1 mos 1:28. Ps 8:5 ”dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du honom”, och som gick förlorat för vårt seende i och med mörkläggningen vid syndafallet. Det är därför som gåvoupptäckande och gåvogivande gm den Helige Ande är naturliga delar i den kristna församlingen, och inte något motsatsförhållande, skaparen och frälsaren och hjälparen jobbar åt samma håll. Att upptäcka att ”jag är värdefull”

Att vara älskad och accepterad bygger på livsprocessen och leder fram till förändring. Rom 8:29 Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. ”Morphoo betyder ”det verkliga inre formandet av en människas egentlig natur”

Jesus har förberett sig i 30 (!) år, dopet inviger honom i den uppgift som är hans kallelse under tre (!) år framöver.

Dopet är en bekräftelse på hans identitet och hans tillhörighet, att Jesu liv kallelse, uppgift och tillhörighet är ett enda !!!

Dopet är ett dop till Jesu egen identitet…

Bekräftelsen som han får är följande ord :  Detta är min älskade son, han är min utvalde.”

OBS att detta är startpunkten för Jesu aktiva handlande, vilan i relationen med Fadern. Jesus är den utvalde – just därför kan han gå in i sin uppgift, han blir inte den utvalde därför att han gjort uppgiften klar…

Jesus börjar med tillhörighet/relationen/tryggheten/bekräftelsen vilket sedan leder fram till uppgiften

Vi börjar med osäkerheten och våra uppgifter blir hjälpmedel för att ev bli bekräftade eller inte

* Svårigheten är ofta för oss att lita till att Guds kärlek räcker hela vägen utan att vi behöver lägga till något eget extra…

I följande kapitel – kapitel 4 – förs Jesus ut i öknen och frestas, frestelser till att handla i motsatt riktning till vad hans kallelse var, frestelser som har att göra med eget fokus, makt och tillbedjan. Ifrågasättandet gäller framförallt hans identitet ;   Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så…”

Jesus bevarar sin identitet som Son genom att ifrågasätta motiven bakom handlingarna – och därigenom så avslöjar han frestaren och bryr sig inte om att utföra handlingarna.

*Finns det handlingar vi utför, som gör oss till slavar istället för att vara de fria barn som Gud har kallat oss till…?

Benedikt av Nursia har sagt ”Bevara ordningen – så skall ordningen bevara dig”…

Bevara Guds ordning i ditt liv, då blir det ordning i ditt liv också…dvs börja från början, börja i rätt ordning, börja med grunden

Tillhörighet Frälsning är att återse (re-spektera) oss själva i vårt öppna förhållande till vår skapare och Gud, och när vi funnit vår trygghet igen,  så kan vi dela med oss i en gemenskap, som inte är av denna världen, utan smakar av det himmelska. Dvs då vi delar med oss av det vi är bärare av, så skapas denna atmosfär.

Det är skillnad mellan att vara framgångsrik och/eller att vara fruktbärande. Den framgångsrike arbetar utifrån styrka, kontroll och oftast manipulerande, fruktbarheten  kommer ur svaghet, sårbarhet, mottagande och utgivande.

Din och min identitet och tillika församlingens identitet ligger i fruktbärandet. Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Fundera var din trygghet ligger? I vilket ögonblick känner du att du prestationslöst vilar i Hans armar? Dopet kan vara detta evighetens nu in i ditt liv. Att vara döpt till Jesus är att leva samtida med Honom – han lever samtida med dig och mig…Utifrån denna trygghetspunkt kan du sedan gång på gång ta klivet in i gemenskapen och vidga cirklarna. Är det dags för förvandling?

 

lennarth 120108