Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag har haft kommunikationsproblem i veckan.
Kunde enbart prata i min mobiltelefon men ingenting höra.
Mycket irriterande.
Ensidig kommunikation blir ingen bra kommunikation…blir ingen kommunikation alls.
Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt…
När vi möts så består vår kommunikation till 55% av kroppsspråket, ställning, gester och ögonkontakt, till 38% av röstkvalitet  och till 7% av innehållet eller orden som används.
Vi lyssnar alltså mera genom vad vi ser än vad vi hör…
I detta lyssnandets mellanrum skapas vår gemensamma förståelse.

Ett gott seende i dina möten under veckan önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se