Predikan 120115 – Margaretha Sturesson

Guds obeskrivliga härlighet.

Berätta:

Sängarna i Mölndal.

Samtalet trettonafton ett omtumlande samtal. För att bli omtumlad måste vi våga gå in nakna och avklädda de fyrkantiga föreställningarna och teorierna. Våga gå nära och följa i något vi kanske inte förstår varken känslomässigt eller intellektuellt. Likaså med den här texten och guds härlighet. Vi behöver gå in i denna text på samma sätt.

Johannes 2:1-11.

Bakgrunden till detta:

Vi kommer till Kana en mindre o oansenlig stad norr om Nasaret. Kananeerna var vinodlare. Vinet var ett utryck för livets rikedom och Guds välsignelse men också ett vanligt njutningsmedel. Bröllopsfest kunde pågå en vecka och många var bjudna. Att vinet tog slut var en stor skam för brudens familj. Kunde tom bli rättsliga följder av detta då det i bindande kontrakt vid trolovningen specificerades alla åtaganden vid bröllopsfesten o konsekvenserna om de inte uppfylldes. 600 liter vin var även för en stor fest väldigt mycket och det skulle bli över. Vin var en viktig del av en fest men fylleri var skamligt så ofta blandades vinet med vatten för att minska alkoholhalten.

Detta var ett första tecken Jesus gjorde. Ordet tecken fokuserar mer på symbolvärdet än händelsen i sig.

Mose första tecken var att förvandla vatten till blod 2 Mos 7:20 Lagen. Första plågan innan farao släppte Guds folk ut ur Egypten. Nilens vatten förvandlades till blod.

Jesu första tecken att förvandla vatten till vin – budskapet om nåd.

”Detta var det första av de tecken Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom”.

Vad gjorde hans härlighet? Hans uppenbarade härlighet blev till vin, till att skydda från skam till att förse med ett skydd från skam som var överflödande på gränsen till det onödiga…….

Ingen av festens huvudpersoner såg undret. Det var tjänarna, lärjungarna och Maria. Jesus räddar en familj ur en besvärlig situation.

Igångsatt av Maria – en otroligt speciell kvinna. Maria=den trotsiga, rebelliska, älskade.

En persons stund i GT och NT den av Gud bestämda tiden för en människas insats i värden. I Joh används ordet stund väldigt många gånger och hela tiden en bild för ngt väldigt exakt. Stunden har kommit eller har inte kommit. Joh 12:27 Ska jag be Fader rädda mig från denna stund, nej det är just för denna stund jag har kommit.

Stund inte en lucka i kalendern. Inte att få en stund över eller ta en stund till. Stund är ett möte mellan det himmelska och jorden. En utvald tid för en utvald sak. Stund här – en stund att göra ett mirakel att visa vem han var. Kvinnans stund att föda kan inte påverkas av mycket. Men vi vill så gärna bestämma stunden själva. Tex föda barn 4 st och vad ska vi hinna innan vi åker till BB. Döden också en stund vi gärna vill påverka. Fått nåden att sitta vid båda föräldrarnas dödsstund.

Behov – ögon att se behovet med och vilja att göra något trots att de inte hade med saken att göra. Maria ser ett behov och har modet att gå till Jesus och förtröstan att Jesus ska fylla behovet och tror det trots att Jesus inte tycker att de har med saken att göra. Jesus fyller behovet med översvallande kvantitet och kvalitet. Vi brukar förklara brist på kvantitet med att kvalitet är viktigare men Jesus har med både och. Tex barns behov av tid – det är inte kvantitet som är viktigt utan kvalitetstid…..

Att se behov – att lyfta till Jesus – att se Jesus fylla behovet i överflöd.

Jesu första under på en fest. Fyllde funktionen att värden fick tillbaka sin värdighet inför gästerna. Vinet tog inte slut.

Joh 20:31 allt det har tecknats ner för att leda till tro och liv i Kristus. I Joh det centrala att Jesus har kommit för att ge världen liv. (30 ställen i Joh)

Matt 9:17 liknar sin lära vid nytt vin. Vinet är både en njutning och en fara. Vinet ger möjlighet att både bruka och missbruka.

Be – få, sök – finna, klappa och det ska öppnas. Matt 7:7 Vår aktivitet kan få något att hända. Maria fick igång något fast Jesu ”stund” ännu inte kommit.

Behov – en behållen självrespekt, en risk att tappa självrespekt och hamna i skam

Stund

Tecken

Uppenbarade sin härlighet – sin obegripliga nådefulla härlighet.

Vad satte igång – ett behov, någon som vände sig till Jesus, någon som gjorde vad han sa.

Behovet – vin till en fest, behovet att inte blir förödmjukad av att brist fanns – att inte kunna fylla löftet. Att få behålla värdighet inför vänner och släktningar.

Marias frimodighet – vi har inte med detta att göra, stunden är inte kommen ändå insisterar Maria på att tro.

Någon gjorde vad Jesus sa – det var bara de lägst stående i sällskapet som såg vem som gjorde undret. Jesus hade inget behov av att visa upp sig för de andra men de njöt av frukten av att behovet fylldes och det fylldes på ett kvalitativt och kvantitativt överflödande sätt.

1. Är vi lyhörda för stunden?

2. Ser vi behoven – även en så både viktig och kanske oviktig sak som att någon eller vi själva behöver få behålla vår värdighet i andras ögon eller inte bli satta i en skamfull situation? Gud vill aldrig att vår värdighet ska tas ifrån oss. Han vill inte att vi ska komma på skam.

3. Kan vi låta honom göra ett tecken som visar hans nådefulla obegripliga härlighet?

Vi behöver inte fylla behoven själva alltid, vi behöver inte heller bestämma vad som är tillräckligt viktigt för att Jesus ska få göra ett mirakel eller ett tecken. Vi behöver bara se och erkänna behov och tillkortakommande, vända oss till honom och tro att han kan och vill ingripa och se hans härlighet när han gör det.

Hade det varit jag som varit värd hade jag inte nöjt mig med att konstatera att nytt och bättre vin kommit. Jag hade velat ha en förklaring på det. Vet inte hur det var i detta läge.

Det första av Jesu tecken kanske inte så mycket handlar om vin som om att lösa från skam att förebygga en situation där en person skulle förlora sitt ansikte – sin värdighet.

Vad är din värdighet värd? Den behöver vara värd något för oss själva, vi behöver själva känna när vi håller på att förlora vår värdighet eller självrespekt och veta att går vi till Gud då så är Han mer än beredd att ge oss i överflöd för att ge tillbaka vår självrespekt.
Tänk att få vara ledd av gud att ge värdighet till någon som förlorat den eller ge värdighet innan den går förlorad för någon annan. Då får vi vara Maria – som ser som bryr sig även om det inte är vår sak, inte vår fest, som vågar gå till Jesus och vågar tro att han kan göra något så att värdighet ersätter skam och utsatthet.

Dagens samhälle inte bäst på respekt och människovärde. Tittade på Skavlan i fredags och såg intervjun med barnen. Vi vuxna småler eller småskrattar åt deras eftertänksamma svar hur de ska vara som föräldrar. ”Om mina barn klättrar i gardinen skulle jag bli arg”. Jag kan i sådana läge aldrig låta bli att undra hur barnet känner det. Mamma – det var en farbror på förskolan idag. Han hade en stor mikrofon och frågade mig och det kommer i TV!!!!!!! Är det säkert att barnet förstår varför vi småskrattar, barnet svarar ju på fullt allvar så eftertänksamt och noga det kan.

Att du inte skulle bry dig ett dugg om att maten tog slut när du har gäster säger ju inte att inte någon annan bryr sig mer i samma situation. Det är inte vi som är andras måttstock – var och en är sin egen måttstock och bara Gud känner oss så väl att han vet exakt vilka saker som kan få oss att skämmas, känna otillräcklighet, värdelös. Det är när vi är lyhörda mot oss själva, mot andra och mot Honom som vi kan få vara med i vinunder av överflödande karaktär. Vi kan se när Gud skyddar mot skam även om den som blir skyddad inte ens ser det själva. För vi har varit i situationen tillsammans med Jesus – han som ingrep före alla andra såg.

En vecka då du har akt på din egen självrespekt. Då du går till Jesus för att låta Honom upprätta den och fylla den med sin överflödande härlighet. Då det som var på väg att bli en skam istället vänds till att bli något som stärker dig i dina egna och andras ögon. Och en vecka då du har akt på andras värdighet och självrespekt, går till Jesus för att se andras behov av upprättelse och bekräftelse bli uppfyllt – kanske till och med innan de upptäcker att situationen håller på att blottlägga deras svaghet och bli en skam. Vi kan göra det som icke troende och det gör många. Men vi som är troende har tillgång till skaparen, upprättaren, den som visar härlighet på ett sätt som inte vi kan göra själva.