Reflekterande veckobrevsläsare!

Predikarens bok i Gamla Testamentet är en bok i tiden.
Aktuell för nutidsmänniskan, som vore den skriven 2012.
Predikaren ser igenom tillvarons kulisser och avslöja intigheten.
Här följer några av de ord jag fastnade för:

-”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden”, 3:11
-Bättre en handfull i lugn och ro
än två händer fulla och mycket möda,
ett jagande efter vind, 4:6
-Säg inte: ”Varför var det bättre förr?”
Det är inte av vishet man frågar så., 6:11
-Detta är vad jag kom fram till:
Gud gjorde människan enkel och rak,
men hon hittar på alla möjliga konster. 7:30

En vecka med rätta stunder önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se