Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag mötte henne för någon vecka sedan inne i en affär i centrum.
”Är allt bra” frågade jag lite hurtfriskt.
Hon stannade upp, såg mig in i ögonen och svarade eftertänksamt leende
”Mycket är bra…” varpå hon sakta gick vidare…

En vecka där mycket är bra önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se