Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag funderade på ordet vänskap idag…

…och det intressanta ordet ”vänskapspris”…

Det vi normalt sett tänker är förmodligen hur mycket billigare vi kommer att få arbetet/varan – just därför att vi är vänner…

Många skulle nog vilja sanera bland sina ”vänner” enbart pga denna anledning.

Fast egentligen borde det ju vara tvärtom!

Om vi är vänner, så borde vi ju vilja erbjuda lite mera till varandra för varan/arbetet av den enkla anledningen att vi är vänner och vill varandra det bästa och vill visa vår tacksamhet för hjälpen…

Någon som vill vara vän med mig..?

En vecka i vänskapens tecken önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se