Reflekterande veckobrevsläsare!

Ibland skulle jag vilja ha vissa sekvenser av mitt liv filmade.
En hel del av det vardagliga familjelivets glädje och allvar vore intressant att dokumentera.
Vissa måltider där den goda maten och det goda samtalet smälter samman till en njutbar enhet.
Resorna mellan Klippan och Helsingborg skulle också gärna få komma med.
I olika konstellationer möts vi under en halvtimmes pendling i pågatågets mellanrum.
Vilka livsberättelser som delas, vilka kunskaper som levereras, vilka visdomsord som föds under dessa spontana samtal…
I veckan så var det uttrycket ”att njuta sitt otium” som gjorde oss lite förbryllade.
Vi (dvs Jonas) googlade och fann följande på Wikipedia:
”Otium cum dignitate (latin: ’vila med värdighet’). Lugnt hedersamt privatliv efter väl förrättat livsverk… Begreppet otium stod för all sorts frihet från plikter och uppbundenhet; ett idealtillstånd som möjliggjorde bildning, konstnärsskap och njutning – alltså sysselsättningar utan materiell vinning som mål.”
Alldeles oavsett ålder kan man få en god aptitretare på framtiden.
Vilka utsikter som öppnas med denna förklaring.
Frågan är om vi inte borde öva oss inför vårt kommande ”vila med värdighet” med att just nu ”arbeta med värdighet”..?

En vecka fylld med ”dignitate” önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se