Det är långfredag, the ”good Friday”, som sätter fokus på Jesu sista timmar just innan han dör på ett kors.

Vad är det som har hänt:

Jesus har gripits, han har förhörts inför Hannas, tidigare överstepräst och svärfar till nuvarande överstepräst, hans andra förhör är inför Kajafas, den dåvarande översteprästen, utanför på borggården så förnekar Petrus att han känner Jesus

De binder för Jesu ögon och slår honom och ber honom berätta vem som slog…

Jesus förs inför stora rådet innan han leds in till sitt fjärde förhör inför Pontius Pilatus, landshövding

fram inför Herodes där Jesus bara tiger för att sedan återvända till Pilatus, Barabbas friges och Jesus döms till döden.

Det är en rättsvidrig rättegång, de sammanträder om natten, de straffar inte dem som vittnar falskt, de låter inte Jesus försvara sig,  de tillåter översteprästen att göra påtryckningar…

piskas han blodig av trettio piskslag

Det är nu fredagförmiddag

Vad är det som händer…:

Via Dolorosa-Jesu lidandes väg i 14 stationer

Station 1: Jesus döms till döden. Han döms egentligen fyra gånger. Av översteprästerna, av Herodes, av Pilatus, av folkmassorna.

Station 2: Jesus tar sitt kors. Han får bära sitt eget avrättnings-redskap till avrättningsplatsen, redan sönderslagen och utmattad.

Station 3:Jesus faller första gången. Tyngden av hela världens syndabörda är mänskligt sett för stor att bära.

Station 4: Jesus möter sin mor. Hon följer honom in i döden och i sitt hjärta förväntar hon sig ändå att löfterna till henne skall gå i fullbordan trots att allt ser ut som ett nederlag.

Station 5: Simon från Kyrene hjälper Jesus med korset. Vad gör det med honom? Har han något val..?

Station 6: Veronika torkar svetten ur Jesu ansikte. Veronika betyder ”sann bild”. Var får du och jag den sanna bilden av Jesus?

Station 7: Jesus faller en andra gång. Är det för människans andliga, själsliga och kroppsliga bördor han faller?

Station 8: Jesus möter Jerusalems kvinnor.

Station 9: Jesus faller den tredje gången. Han föll så att varje person som faller skall veta att Jesus identifierat sig med oss i vår svaghet.

Station 10: Jesus tas av sina kläder. Han blir helt avklädd, förnedrad och gjord till skam för oss, avskalad allt.

Station 11: Jesus naglas på korset kl. 12:00 på dagen. Blixtar av intensiv outhärdlig smärta går igenom hans kropp och själ. 15 centimeter långa spik drivs genom handleder och fötter.

Kroppens tyngd belastar armar och skuldror, fixerar muskler mellan revben i inandningssposition och försvårar passiv utandning, vilket leder till ytlig och otillräcklig andning. Vid ändring av kroppens position gör det fruktansvärt ont, man får kramper , i kombination med hjärtsvikt och så småningom så kvävs man ihjäl..

Jesu sju ord på korset:

Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör.

Sannerligen säger jag dig: i dag ska du vara med mig i Paradiset.

Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?

Kvinna, se Din son.: Se, din Moder.

Jag törstar.

Det är fullbordat.

Fader, i Dina händer befaller jag min ande,

Station 12: Jesus dör på korset. Klockan 3 på eftermiddagen, efter 3 timmars oerhörd plåga ger han upp andan och överlåter sig åt sin Fader. Mörker har övergått jorden. Hela skapelsen sörjer.

Station 13: Jesus tas ner från korset. Vännerna blir frimodiga och ber att få begrava kroppen.

Station 14: Jesus läggs i graven. Innan sabbaten träder in smörjs hans kropp och begravs och där får kroppen vila i mörker bakom en stängd grav med förseglad sten, och vakter som håller vakt utanför.

Varför måste Jesus dö?

Den franske litteraturvetaren Réne Girard har synliggjort problemet kring vår tendens att söka ett offer som skall ges skulden för att något gått fel.

Jakten på syndabockar är kvalificerad och bygger oftast på att dom är så annorlunda än vi…

Plus att den starke alltid har rätt och då blir allt tillåtet

Girard pekar på att räddningen från offer- och våldsmekanismerna sker genom den judekristna traditionen.. Hela Bibeln beskriver historien utifrån offrets perspektiv. I te x berättelsen om Kain o Abel identifierar sig läsaren med offret, Abel och detta löper som en röd tråd igenom Bibeln fram till Jesus.

Gud lägger ut ett lockbete, som lurar Satan.

För ögonblicket verkar Jesu död innebära makternas seger.

Makterna gör med Jesus det som de gjort med övriga syndabockar..

Men här är makterna blinda för konsekvenserna, att det kan finnas en helt annan ordning som är byggd på Guds kärlek och som segrar i sin radikala svaghet. Satan luras genom att hugga på lockbetet Kristus  för att Satan inte kan förstå att Gud offrar sig av kärlek för att krossa hans makt…

 

lennarth långfredag 2012