Reflekterande veckobrevsläsare!

Någon berättade om en annons där det stod om att ”förr var påsken en religiös högtid, men numera firar vi ljusets ankomst”…
När hände denna förändring..?
I ett matprogram i veckan kunde ingen av de medverkande påminna sig om varför det heter påskalamm…
Det känns som att det är läge för ökad konkret påskinformation.
Påsken har sitt ursprung i den gammaltestamentliga berättelsen av befrielsen från slaveriet i Egypten.
Det hebreiska ordet för ”påsk” betyder ”att gå förbi”.
Där blodet av ett lamm hade strukits på dörrposterna, gick mordängeln förbi.
När Jesus möter sina lärjungar till den sista måltiden skärtorsdagskvällen identifierar han sig med påskalammet.
På långfredagen ger han sitt liv.
Så här beskriver poeten Ylva Eggehorn den hissnande vidden av vad som utspelar sig:
”Till rövaren på den högra sidan: Sannerligen, idag skall du vara med mig i paradiset.
Till rövaren på den vänstra sidan: Sannerligen, idag skall jag vara med dig i helvetet.”
Under påsken sätter vi upp ett större kors i Slottshagskyrkan.
Som en del av långfredagens gudstjänst får var och en som vill skriva ner det som är jobbigt och svårt i livet på en röd lapp, som sedan sätts upp på korset.
Illustrerande att allt detta finns med på den första långfredagen…
Jag står och tillhandahåller häftstiften.
Det känns nästan som ett nattvardsfirande, ”för dig utgivet…”
När vi sedan kommer till påskdagens gudstjänst har korset fyllts med gula påskliljor, som pekar på livets seger över dödens begränsning.
Så blir påsken en beskrivning av vår tillgång av en Frälsare nära oss…

En god fortsättning på påsken in i din vardag önskar pastor nilsson i förbigående…

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se