Tema: Den gode herden

Text: Johannes ev 10:1-18

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten” Den som har ett gott uppsåt behöver inte smita över staketet, den kan gå i dagsljus och bli insläppt av grindvakten. I motsats till den som inte älskar fåren, den som endast tänker på egen vinning
Vem är den gode herden?
Vem är tjuven?
Hur ser du skillnad på dem?

”och  fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.” De känner igen hans röst, det gör de eftersom de har vistats med honom och lärt känna honom. De vet att han vill dem väl.
Hur känner du herdens röst?
Vilka kännetecken har rösten?
Hör du rösten genom bruset?

”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.” Den gode herden går in genom grinden för att hämta fåren och ta dem ut på bete. Med den gode herden är vi inte instängda. Vi lever med honom i frihet och kan röra oss in och ut genom grinden tillsammans med honom

”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.”
Han älskar av fri vilja. Gör du det?

Sara Sjölander 120422