Reflekterande veckobrevsläsare!

”Är du inte Lennarth?”
De ifrågasättande orden slår ibland emot mig när jag går ut på facebook, och jag har skrivit fel lösenord.
En rannsakande fråga, som jag inte kan skaka av mig.
Följdfrågorna väller fram…
Om jag inte är Lennarth, då är jag förmodligen någon annan…
Men kan jag vara någon annan..?
Jag kan ju låtsas vara någon annan…
Andra kanske tror att jag är någon annan…
Men någon annan kan jag ju inte egentligen vara, om jag nu vill vara äkta…
”Är du inte Lennarth..?”
Så inser jag att frågan kan ses ur ett annat perspektiv.
Typ: ”Är det inte du som är Lennarth..?”
Ett igenkännande av den jag är…
I trollkarlens hatt, denna underfundiga berättelse av Tove Jansson, blir Mumintrollet förvandlad till oigenkännlighet, beroende på att han gömt sig under trollkarlens hatt.
Han visste själv inte om att han blivit förändrad.
Omgivningen känner inte igen honom.
Fylld av övergivenhetens ångest vänder han sig till Muminmamman, som länge tittar forskande och till sist konstaterar ”Jooo, du är Mumintrollet”…
Och med hjälp av denna kärleksfyllda identifiering förvandlas Mumintrollet till sin ursprunglighet..
Identifierad genom igenkännandets lösenord…

En vecka med god identifiering önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan