Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag lyssnade till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Vi råkade befinna oss på samma ö valborgsmässoafton – Käringön.
Hon höll ett vårtal som var det bästa jag hört.
Koncist, ledigt, innehållsrikt.
Bland annat nämnde hon vikten av ”bordets demokrati”, som jag gått och funderat kring sedan.
När jag går igenom mitt liv och funderar kring om det är något jag skulle vilja se i repris, så är det nog bordssamtalen med olika människor.
Samtalen hemma i köket, i vardagsrummet likväl som vid restaurangborden.
Bordet som underlag för det gemensamma ordet…
Bordet som gör oss jämlika…
Bordet som skapar en god distans och en god närhet människor emellan…
Bordet som gör att vi kan se varandra i ögonen, samtidigt som vi lyssnar…
Bordet som ger skydd samtidigt som det ger öppenhet i dialogen…
Där vi försiktigt och respektfullt kan “borda varandra”…
Hur skulle vår tillvaro se ut utan bord?
Frukostborden, middagsborden, fikaborden, kvällsmålsborden…
Många samtalsbord blir det…
Låt oss vara rädda om dem alla.

En vecka med många goda samtalsbord önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan