Reflekterande veckobrevsläsare!.

Har under vintern gått en biodlarkurs.

I lördags kväll blev jag med ett bisamhälle, som vi ställt på son och sonhustrus tomt (ni som varit och besökt vår tomt inser säkert varför..)

Ett bisamhälle består av mellan 20 000 – 90 000 arbetsbin, ett tusental drönare samt en drottning som med sina 15 olika körtlar utsöndrar dofter (feromoner) som aktiverar generna hos övriga bin och därigenom styr deras handlanden…

Vissa vetenskapsmän kallar bisamhället för en superorganism, där själva samhället är individen (!) och de enskilda bina bara delar i denna ”kropp”…

Det finns cirka 1 miljon insektsarter, och av alla dessa är bina en av några få arter som människan kunnat ta i sin tjänst.

För att utnyttja biet har människan fått anpassa sig till binas villkor istället för tvärtom.

När jag tittade till ”mitt” bisamhälle i eftermiddags, så blev jag så fascinerad över deras till synes planlösa flygande, som är en inprogrammering av den nya geografin.

Allt för att finna fyndigheter och kunna samla in nektar och pollen…

Därigenom åstadkommer bina omedvetet den livsviktiga pollineringen av blommor och fruktträd.

En s k ”bi-effekt”, som är mycket viktigare än själva insamlandet för framställningen av honung.

En god vecka med många omedvetna ”bi-effekter” önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan