Reflekterande veckobrevsläsare!

Har under Kristi himmelsfärdhelgen varit i Linköping.
Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige bildade förra året ett gemensamt samfund – med arbetsnamnet Gemensam Framtid- och vi var nu med om den första årskonferensen.
Lite speciellt, det är inte så ofta gamla samfund går samman och bildar något nytt.
Förhoppningen är att det skall bli skillnad.
Ett övergripande tema för det nya samfundet är ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.
Det är en stor gåva att finna en tro som bär oss i olika åldrar och i olika situationer.
Det är en fantastisk förmån att få växa och utvecklas med en tro som tar oss genom både glädje och sorg och som förvandlar.
Lasse Svensson- vår nyvalde kyrkledare – sade i söndagens gudstjänst att det är alltför lätt att bara vara en termometer, att konstatera hur kallt eller varmt det är, och klaga över förhållandet medan det är mycket mera utmanande att få vara en termostat, som kan göra skillnad i temperaturen.

En vecka där vi får göra skillnad önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan