Jag har ett stort behov av bilder, för att kunna förstå.
Bilder är symboler, tecken för något annat.
För mig får det gärna vara outgrundliga bilder, som det tar tid att leva tillsammans med.
Allt ifrån vägskyltar till ikoner.
Men även orden är ju tecken för något annat…
Det riktigt intressanta kommer när vi skall försöka förstå, tolka bilden/tecknen.
Några läser på raden, exakt vad där står.
Och kan inte inse att det finns något mera att utläsa.
Andra hittar det mesta av tolkningen mellan raderna.
Och förstår inte i sin tur att inte andra ser det de ser.
Så här skriver Lotta Lundberg i boken Visklek:

”Det är en svår uppgift att hantera den glipa tolkning som vidgar vår blick, den som för ett ögonblick gör mig lite mer till någon annan. Det är en helig glipa. Utan den är vi dömda att läsa på raden och där finns ingen fantasi kvar. På raden slutar empatin, där börjar o-människan. Hon som bara läser bokstaven och inte kan känna viskningarna i mellanrummet. För henne står allting fast och är tvärsäkert, det finns inget liv kvar – inget blankslag, inget mellanrum, inget möte…”

Någon har sagt:

”I tystnaden finns alla orden,
mellan raderna står allt skrivet…”

En god vecka med heliga glipor önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan