Vi vill gärna dela upp människor i olika kategorier, varigenom vi omedvetet skapar ett vi-dom förhållande vilket i sin tur leder till att vi har svårt att finna gemensamma nämnare.

Men ibland bryts de, ta t ex fotbolls EM, eller vädret…eller tågförsening…

I dessa texter tar Paulus upp en gemensam nämnare som går djupare än allt annat, nämligen ”dopet till Kristus Jesus” som den största gemensamma nämnaren i vår mänsklighet

För när Paulus skriver ”den nya människan” så är det ”den nya mänskligheten” han beskriver. Paulus blev kritiserad för att han förde samman hedningar och judar i samma församlingar (apg 14-15), kvinnor och män, slavar och fria.

Mångfald är skapad av Gud, men jämlikheten är formad genom korset och uppståndelsen …

Och dopet är den handling som synliggör och genomför denna jämlikhet

Dopet ger en ny identitet (”i Kristus”) en ny social gemenskap (”ett”),
en samhörighet (”vi som förut var fiender…”)

Vår västerländska kulturs individualism gör det svårt att se och nå fram till denna vision. Vi ser gemenskapen som en summa av de enskilda individerna. Vi har svårt med att se den bibliska tanken att varje individ bestäms och formas av helheten. Därför försöker vi få individer att lägga bort sina särdrag för att kunna blandas i ”smältdegeln”

Men undret på pingstdagen var inte att alla talade samma språk utan att  alla gemensamt prisade Gud på olika språk

Varifrån kommer tanken om att alla människor är lika värda?

Det är försoningen som teologiskt motiverar allas lika värde…

Det är dopet till Kristus som synliggör detta och gör det begripligt för församlingen och som också gör det synligt för den omgivande världen som synliggör att förvandling och förändring är möjlig…

Dopet är den framkallningsvätska som kallar  fram både vår och Jesu personlighet och för dem tillsammans.

En ny social ordning växte fram som fick praktiska konsekvenser i församlingen och utanför församlingen

lennarth