Reflekterande veckobrevsläsare…

Läste i veckan åter igen Tomas Tranströmers Samlade dikter.
Upptäckte för första gången följande tänkvärda mening:
”Bödlarna hämtar sten, Gud skriver i sanden”
Inget mer att tillägga…

En befriande vecka på stranden önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan