Reflekterande veckobrevsläsare…

Livet är långtifrån svart eller vitt, det finns gråskalor emellan.
Men i diskussionens vågor drunknar oftast dessa.
Kvar blir ”rätt” eller ”fel”…
Så gott när någon kan öppna ett vidvinkelperspektiv på tillvaron.

Följande lilla berättelse får belysa detta:
Ett judiskt par med äktenskapsproblem kom till sin rabbin för att få hjälp.
Rabbinen lyssnade först till mannen och sa ”Jag tror du har rätt…”
Sedan lyssnade han till kvinnan och sa ”Jag tror du har rätt…”
Då utbrast rabbinens hustru, som satt bredvid, ”Dom kan väl inte ha rätt bägge två?”
Varpå rabbinen svarade: ”Nej, det har du rätt i…”

En god vecka med många nyanser önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan