Reflekterande veckobrevsläsare!

Idag har jag ägnat mig åt att slunga honung.
Honungen har insamlats av de idoga arbetsbina och finns att hämta i den s k skattlådan i bikupan.
Plötsligt inser jag var uttrycket att ”skatta sig lycklig” måste komma ifrån!
Det är en berusande lyckokänsla att se den klargula honungen sakta och vällustigt rinna ner i silningskärlet.
För att inte tala om allt som man kan använda honungen till, i matlagning, som medicin och t o m som sårsalva.
I Gamla Testamentets vishetslitteratur Ordspråksboken står följande: ”Vänliga ord är som honung – smakar sött och gör kroppen frisk.”

En honungslig vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan

Ps Kommer att vara på pilgrimsvandring med utgångspunkt från Hållandsgården till veckan, så nästa veckobrev blir lite framskjutet.