Tema: Hela härligheten

Text: Jes 2: 12-17, Luk 18: 9-14 och Rom 3: 21-28

Till dig som lever i misstro, känner dig instängd osv. vill dagens tema öppna upp Hela härligheten. Det är inte givet att vi har det på det sättet i våra liv att vi känner att vi har en del i härligheten – vi kan gå miste om den. Det glada budskapet är därför att du har möjlighet till hela härligheten.

Jesus har inte kommit till världen för att kalla rättfärdiga utan orättfärdiga. Det verkar som om Jesus anser sig inte vilja – eller snarare kunna – göra något för de rättfärdiga. Inte så konstigt eftersom de ju inte behöver Gud. De har ju redan åstadkommit rättfärdigheten i sina liv. Den människa som däremot inte känner sig rättfärdig och alltså upplever att något skaver i livet, att allt inte blir rätt – där finns öppningen för att Gud ska kunna visa sin nåd. Det finns utrymme för nåd i Guds domslut.

Det är viktigt för människan att utveckla ett ego i meningen en egen personlighet för att mogna som människa. Men att bli egocentrisk istället för kristocentrisk är att missa målet. Att hela livet satsa på sitt ego leder nog alltid till att vi bygger vårt eget torn, vårt högmod, yvs och inte bryr oss om människor. Mitt i det religiösa Palestina för 2000 år sedan och mitt i ditt och mitt liv idag ställer Gud Jesu försoningsgärning för att sätta var och en i kontakt med Guds härlighet (rätt ställd inför Gud) – den som hade gått förlorad, den som du kanske upplever har gått förlorad. Hela härligheten är tillgänglig för dig och mig idag. Så har Gud visat att domen kan uttryckas, dvs. nåden går före rätten. Så kommer Gud att uttrycka domen för hela skapelsen, hela vår tillvaro, som fortfarande väntar på hela härligheten.

Magnus Franzén 120819