Välkommen till Mellanrum Slottshagen, fyra samtalskvällar kring livsnära frågor…

Torsdagen 6 sept
”Andlig vägledning…om att vandra tillsammans…”

Torsdagen 20 sept
”Tolv steg på väg mot ett rätt bruk av livet…”

Torsdagen 4 okt
”Pilgrim eller turist i tiden…”

Torsdagen 18 okt
”Så mogna vi så småningom..?”

Upplägg:
18.45 enkelt mingelfika
19.00 introduktion av lennarth nilsson
19.30 samtal i mindre grupp
20.30 återsamling
20.45 sinnesrosamling i kyrkan

Kärnpunkten/Slottshagskyrkan