Friheten är inget mål i sig
Vem skulle inte vilja vara fri?

Vem skulle kunna vara helt fri?

Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.” 1 Petr 2:16

Friheten är oftast  skenbar. När människan blir alltings mått blir hon slav under sig själv. Pinsamt att se /höra människor som skall försöka bevisa/visa upp hur fria de är

Är vi alltför medvetna om hur fria vi är, så är vi inte fria…

Våra liv går från omedvetenhet till självmedvetenhet till omedveten medvetenhet

Friheten växlar mellan vår illusion)(och en sund definition…

  1. att frihet = olydnad )(överlåtenhet

Frihet är det tillstånd då hjärtat inte längre är bundet av något utan kan följa Guds vilja”, dvs att äntligen kunna utföra det vi är skapade för

  1. att frihet= göra det exceptionella )( vardagligheten

Obs att vi alla har två öron, en mun och en näsa, två ögon, vad enformigt eller? Enformighetens variation ligger i skapelsen, När vi gör de vardagliga plikterna så utvecklar vi vår originalitet  Jak 2:14ff

  1. ….att frihet = att göra det vi känner för/det ”jag vill”)( Gud och jag vill

Vilket i de allra flesta fallen för oss in i konflikter med vår omgivning…Gal 5:13ff Att gå från vår ”yt-vilja” till vår ”djup-vilja”, dvs att vi innerst inne vill det som Gud vill med oss

  1. …att frihet = att särskilja oss från de andra”jag-dom” )( jag-du = vi

leder till ett planerat utanförskap, som är svårt att ta sig ur. Guds frihets väg handlar om att hitta konstellationen ”jag-vi”, där vi har en egen identitet mitt i kollektivet. (l Kor 12:12ff)

  1. …att frihet=att gå den lätta vägen)( att ge igenom problemen

Frihet blir då att undvika/fly från problem i stället för att mogna som människa genom att gå igenom dem. Jesus gav sitt liv ”av fri vilja” Joh 10:18

  1. …att frihet = solokarriär i kamp med andra)(beroende

vilket leder till besvikelse, utanförskap, jämförelsekam: När det istället handlar om överlåtelse, beroende, tillit

  1. …att frihet  handlar om öppenhet/synlighet )(integritet

när det är diskretion och integritet som är den framkomliga vägen, se bergspredikans mönster, där det fördolda livet är det liv som härbärgerar Guds frihetsliv.

Vi har två stora nervsystem, det centrala nervsystemet och det autonoma, som i sin tur delas in i sympatikus (adrenalinmättat) och dess motspelare parasympatikus (återuppbyggnadsprocess) Vårt parasympatiska nervsystem är evangeliskt uti nervtrådarna, det är som byggt för att ta emot evangelium… ”vi låter det ske” med oss=nåd som i ”förlåtelse”

”Kom till mig” sa Jesus i Matt 11:28-29, Psalm 23

Hur mycket adrenalin vi än producerar kan vi inte producera vänskap med Gud, det är en gåva

Känslan av frihet skapar oftast en berusning, som lätt kan accelerera iväg till att vi utövar denna egenskap till felaktigt använd makt över andra.

Aningen av friheten förväxlas med nödvändigheten att övertyga…

Fanatikern /den politiske eller den religiöse/ har gemensamma nämnare här…

I stället, slappna av, hitta rätt dimensioner i livet…

Den friheten som Kristus erövrat skall inte användas för eget bruk utan för att betjäna

Min egen övertygelse kan och skall jag bära för mig själv och Gud, jag vet vad jag kan och inte kan göra, men jag måste inte bevisa inte min frihet genom att göra det jag kan göra, utan just genom att avstå det för någon annans skull.

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. 1 Kor 9:19

Friheten är inbyggd i våra liv från grunden.

Paulus har ett fokus som han ofta återkommer till, och det kallelsen att nå dem som inte ännu blivit medvetna om Guds kallelse i deras liv.

Paulus försöker anpassa evangeliet – inte till oigenkännlighet – utan just för att det skall bli tillgängligt, därav denna omvandling som person. Han anpassar det inte för att själv bli i fokus utan för att fokus skall riktas på någon annan

Friheten är en möjlighet – men med ansvar…

Friheten är en möjlighet –  inom begränsningens ramar…

Friheten är ett erbjudande – i Kristus!                                                120826 p nilsson