Välkommen till Tisdagsträffen i Rosengårdskyrkan, Pingstkyrkan och Slottshagskyrkan.

Varannan tisdag kl 14.00. Något för dig som är dagledig!

Dagträffen är en öppen gemenskap för alla daglediga som vill träffas i trivsam och berikande samvaro. Varje gång har vi en kort andakt, dricker kaffe med hembakat bröd och lyssnar sedan till dagens gäst. Verksamheten är ansluten till RPG (Riksförbundet Pensionärs – Gemenskap) – som har kristen inriktning, och är öppen för alla oavsett livsåskådning och politisk uppfattning.

Hela programmet för hösten hittar du här!