Efesierbrevet 4:1-6

1Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, 2alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. 3Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: 4en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. 5En är Herren, en är tron, ett är dopet, 6en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

I mina första stapplande steg som biodlare drabbas jag av den ena insikten efter den andra- ofta att jämföras med mitt och församlingens liv…

Det finns t ex dem som hävdar att ett bisamhälle är mera en individ än de 80.000 olika individer som ett normalt bisamhälle består av…

Enheten drivs fram av drottningens doftkörtlar- vad är det som driver fram enheten i Guds församling om inte Kristusdoften…2 Kor 2:14ff

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. Fil 2:1ff

Enhet:  helhet, odelbarhet, syntes, enhetlighet; sammanhållning, enighet, endräkt, sämja, harmoni, dvs där min vilja inte längre är det viktigaste

Enheten hålls samman av mångfalden och uppdraget.

Enhet i Kristus fullbordas genom att han ger sitt liv

Observera svärmar-intelligensen som finns inprogrammerad och inövad:

 1. Flyg/simma åt samma håll
 2. Undvik krockar
 3. Håll ihop

Varför är det så? Jo, därför att om man kommer utanför flocken/svärmen/stimmet så är man ensam och räddningslöst förlorad.

Enhet hör samman med omedvetenhet.

Det är något som ”sker oss” när vi är tillsammans med människor som vi vandrar åt samma håll med. Vi upptäcker att vi är ”ett”, det är ingenting om vi själva skrapar fram.

Arbetsbina flyger frenetiskt  hela sommaren för att samla in nektar, och medan de fullgör denna uppgift, så sker omedvetet en ännu viktigare funktion – nämligen befruktning av blommorna.

Finns det en ”hemlighet” i detta att när vi fullgör det uppdrag vi har – vilket är att söka Gud och varje människas bästa – så sker omedvetet det viktiga förändringsarbete som Gud vill låta ske med oss.

Vi går från omedvetenhet till medvetenhet till självmedvetenhet och förhoppningsvis till omedveten medvetenhet…

Ödmjukhet, mildhet, frid, tålamod, kärlek och hopp är andens frukt, något som omedvetet växer fram i oss när vi tar emot Andens liv och som omedvetet växer fram i andras liv när vi ger det vidare.

När ”folk sätter tänderna i oss” så blir det antingen en god eftersmak eller bitter…

Avsaknad av ödmjukhet är en allvarlig brist i en människas liv. När vi skriver ”JAG” med stora bokstäver och ”du” och ”vi” med små bokstäver.

Det står om Jesus att han ”gjorde sig ödmjuk

Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.

Besläktade begrepp är frid , anspråkslöshet och respektfullhet

Här följer 17 punkter på brist på ödmjukhet från skrifter av Salige Josemaria Escriva, grundare av Opus Dei.

 1. Att tro att det som man själv säger eller gör är bättre än det som andra säger eller gör.
 2. Att alltid önska att gå sin egen väg.
 3. Att argumentera med envishet och fräckhet antingen man har rätt eller fel.
 4. Att ge din synpunkt, när man inte har efterfrågat den, eller när kärleken inte kräver det.
 5. Att se ner på någon annans synpunkt.
 6. Att inte se på dina gåvor och möjligheter som ett lån.
 7. Att inte erkänna att du är inte är värdig all heder och uppskattning, inte ens för jorden du går på eller de ting du äger.
 8. Att använda dig själv som exempel i samtal.
 9. Att tala illa om dig själv, så att andra kommer att tänka väl om dig eller säga emot dig.
 10. Att ursäkta dig själv, när du blir tillrättavisad.
 11. Att gömma förödmjukande fel för din andlige ledare, så att han inte kommer att ändrar det intryck han har om dig.
 12. Att finna behag i beröm och komplimanger.
 13. All bli bedrövad för att andra får högre uppskattning.
 14. Att vägra att utföra ringare uppgifter.
 15. Att söka att framträda.
 16. Att i konversation referera till din ärlighet, geni, händighet eller yrkesskicklighet.
 17. Att skämmas för att du saknar vissa tillhörigheter.

Här följer ett försök att beskriva de 17 punkter som berättar om ett ödmjukt sinnelag:

 1. Att tro att det som andra säger eller gör är minst lika bra och ibland bättre än det jag säger eller gör.
 2. Att vara öppen att också kunna välja andras väg.
 3. Att lyssna mer än att argumentera och försöka övertyga
 4. Att ge din synpunkt, när den efterfrågas
 5. Att inte se ner på någon annans synpunkt.
 6. Att se på dina gåvor och möjligheter som ett lån.
 7. Att inse att du inte alltid kan bli uppskattad
 8. Att undvika att använda dig själv som exempel
 9. Att våga säga sanningen om dig själv
 10. Att ta emot utan att skylla ifrån, när du blir tillrättavisad.
 11. Att inte gömma undan förödmjukande fel för din omgivning
 12. Att ta emot beröm och komplimanger utan att fastna i dem.
 13. All glädjas när andra får uppskattning.
 14. Att gärna utföra ringare uppgifter.
 15. Att inte söka att framträda.
 16. Att undvika att tala om dig själv
 17. Att kunna säga ”livet är inte fy skam-och inte du och jag heller”

De första 17 punkterna beskriver när vi använder oss av en gemenskap för att själva bli bekräftade på ytan, de följande beskriver en människa som vill finnas med i en gemenskap och bli bekräftad på djupet genom att vara med oh bekräfta andra människor på djupet.

Vi har fått vår unika personlighet, men vi skapar med våra liv vår karaktär, hur vi beter oss gentemot varandra med vår personlighet…
Personligheten säger ”sådan är jag”, karaktären säger ”sådan vill/kan jag bli” Det blir problematiskt när vi säger ”ja det är ju sådan jag är”/”han är” om en människas karaktär, då har vi gett upp i det enda som vi kan förändra…

Jesus kallade på sina lärjungar och sa: ”Följ mig, jag skall göra er till vad ni innerst inne är

Hur svårt kan det vara egentligen…?

121009 lennarth