”Med  rätt fokus i livet…” Mt 6:25-34

”merimna”=bekymra sig, ha omsorg

Akuna Matata ”don´t worry-be happy –är det möjlig livsstil?

Bibeln uppmanar oss till ”helig bekymmerslöshet” – men inte till lättja (vem påstår att fåglarna inte sliter och att gräset vilar sig, de har fullt upp…

Och det har ju vi också ”jag har fullt upp” säger vi, och tar det som en ursäkt för att inte besöka våra föräldrar, ta tid med våra män/hustrur och barn, finna pauserna i tillvaron

”Det är mycket nu”

”Vem kan lägga en aln till livslängd?”-nej, snarare tvärtom…

”Därför” går tillbaka till ”Samla inte skatter här på jorden…”, därför att det skapar en livsstil som bäddar för bekymmer

”Där din skatt är-där är också ditt hjärta” (skatt=förtröstan, tro,tillit, säkerhet, tröst, egentligen ”din Gud”

Ett försök att trygga våra liv genom det materiella gör att vi får skörda motsatsen

DET ÄR MITT SÄKRANDE AV MORGONDAGEN SOM GÖR MIG OSÄKER IDAG!!!

VI VILL BLI FRIA FRÅN BEKYMMER MEN VI GÖR OSS MERA  BEKYMMER –

Och det handlar inte om hur mycket eller lite vi har, det är mitt sätt att tänka i dessa banor, ”om jag hade pengar. diddidi” är lika farligt som ”nu så har jag pengar-diddidi”

Det är inte bekymrandet som gör mig bekymmerslös utan tilliten/tron på Jesus Kristus som gör mig bekymmerslös -det är detta som är evangelium.

Nästa timme, nästa dag, nästa vecka ligger utanför vår kontroll, det är bara den Gud som har skapat allt som kan hålla pejl på framtiden,

EFTERSOM VI ÄR MAKTLÖSA, JUST DÄRFör SKALL VI INTE HELLER GÖRA OSS BEKYMMER, DÅ FÖRGRIPER VI OSS PÅ GUDS MAKT OCH VI LEKER GUD

Matt 6:33 ”Sök först Guds Rike…, dvs sätt Guds Rike först, så skall ”allt detta andra” följa efter i rätt ordninag

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. [5] Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. [6] Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. [7] Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Fil 4:4-7

Postmodern kapitalism är kannibalistisk, den lever av att familjer och samhällen faller sönder. Kyrkan kan erbjuda ett alternativ” säger Ched Myers, mennonit och teolog. Han var i sverige för någon vecka sedan och talade om ”sabbatsekonomin”.

Centralt i hans teori är att man ska läsa Bibeln i ljuset av kampen som förs mot våld och förtryck. Han är övertygad om att tankarna som grundade den första kyrkan bara kan förverkligas om man väcker nytt liv i det som står skrivet om Guds dröm om ett fredligt rike och rättvisa åt alla. Tidigare har troende människor varit framsynta när det gäller social rättvisa, mänskliga rättigheter och nedrustning. Men idag behöver en ny generation väckas upp med ett ekumeniskt ledarskap som kan knyta ihop evangeliet och samhällsutvecklingen.

Hur ser det alternativet ut?

Grundinställningen till denna livsstil finner vi redan i skapelsen, Gen 1-2, människan skapas på den sjätte dagen, hon får börja med att pausa/vila på sjunde dagen

I judarnas lag fanns något som hette sabbatsåret (vart sjunde år) då jorden skulle ligga i träda (skapelsepedagogik)

5 Mos 15:1

Vart sjunde år skall du avskriva skulder.

Neh 10:31

När folken i landet kommer med sina varor och med spannmål av olika slag för att sälja på sabbaten skall vi inte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan helig dag. Vi lovar att vart sjunde år låta marken vila och avstå från att indriva skulder.

Jer 34:14

Vart sjunde år skall var och en av er frige de hebreiska landsmän som har sålt sig till er; när de har tjänat er i sex år skall ni frige dem. Men era fäder lyssnade inte på mig,,,

3 Mos 25:2-13

Säg till israeliterna: När ni kommer in i landet som jag ger er, skall landet fira Herrens sabbat. [3] I sex år skall du beså din åker, och i sex år skall du beskära dina vinstockar och bärga skörden. [4] Men det sjunde året skall landet ha en sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära dina vinstockar. [5] Vad som växer upp av spillsäden efter skörden skall du inte skörda, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte plocka. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet. [6] Vad landet självt kan frambringa under denna sabbat skall vara mat åt dig, din slav och slavinna, din daglönare och den som tillfälligt bor hos dig, alla som är hos dig. [7] Din boskap och de vilda djuren i ditt land skall också äta av vad landet kan ge. [8] Du skall låta det gå sju sabbatsår, sju gånger sju år, så att tiden för de sju sabbatsåren blir fyrtionio år. [9] I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden, skall du låta hornen ljuda. På försoningsdagen skall ni stöta i horn i hela ert land, [10] och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. [11] Detta femtionde år skall vara ett friår för er. Då skall ni inte så något, och vad som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och druvor från de obeskurna vinstockarna skall ni inte plocka. [12] Ty det är ett friår, det skall ni hålla heligt. Ni skall få er mat av det marken kan ge.

När Jesus Kristus  talar om detta hade han det 50 året i sinnet, ”idag har detta skriftens ord  gått i uppfyllelse”

Han var det 50:e året, friåret, jubelåret… tro/lita på mig, så skall ni få frihet…

 

Vi lever i motsägelsefullhetens värld, därför behöver vi lära oss att leva paradoxalt!

se Rom 8:28 – ett paradoxalt bibelord…

Tommy Hellsten har skrivit en bok kring paradoxer med följande teman:

Ödmjukhet-styrka i svaghet

Söker du trygghet-lev farligt

Du får det du är beredd att avstå ifrån

Ju mindre du gör, desto mer får du gjort

Endast ensam kan man vara tillsammans

Endast tillsammans kan man vara ensam

Söker du evigheten-lev här och nu

Om vi koncentrerar oss på ”Du får det du är beredd att avstå ifrån”

”Om vi  strävar efter saker som i sig är goda, men gör det för deras egen skull, så förvandlas de till monster som tar makt över oss och ger oss något helt annat än det vi ville ha…”

”Hemligheten ligger i att VÅGA ANVÄNDA DET SOM vi BLIVIT ERBJUDNA  ATT VÅGA TA EMOT”

Heb 4:10-16

Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. [11] Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet.

Alltså: Gå in i det beroende, som den första människan flydde från

1 Personlig omvändelse…inte invänta vad alla andra gör utan våga gå före

”slow” handlar om att finna Gudsrikets rytm, att leva i takt med skapelsen

2. Öva beroendet och tryggheten i Gud

”det vi sätter vår tillit till det är egentligen vår Gud”

dvs en livsstil där Gud får vara i centrum

Öva mottagandet ur Guds hand och öva omsorgen om varandra=det sunda bekymret

Det finns en livsstil som bygger på ”er himmelske fader vet”, pga detta medvetande kommer ett nytt fokus in i bilden ”sök först Guds Rike och hans rättfärdighet., så skall ni få allt det andra också”…

Hur växer liljorna, inte utifrån och in, utan inifrån och ut, dvs inre mottagande, överlåtande

Vad är skillnad på att planera och att bekymra sig?

Jak 4:13-16

Ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer”, [14] ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. [15] Ni borde säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.” [16] I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo.

När vi planerar, så kan vi överlåta resultatet till Gud

Blanda in i Gud i din planering, skriv in med blyerts det du skall göra i din kalender

Bekymmer är alltså inte bara oro, det är släkt med otro, och otro är synd.

Och som alla annan synd behöver vi bekänna och få bli förlåtna så vi kan gå vidare

 

Hur ser vi på Guds omsorg?

Det handlar om att ta in evighetsperspektivet

Vår personlighet har Gud skapat, inte för att vi skall stressa sönder oss, bli utbrända, vidbrända, stelna till och bli iskalla för att på nytt våga närma oss det vi brunnit för…

Kan du upptäcka att Gud finns i din vardag?

Vill du upptäcka Guds Rike mitt i det du arbetar med, mitt i din familj, mitt i din sociala situation???

Jesus tycktes aldrig ha bråttom (trots att han hade tre år på sig)

Han sprang aldrig, han bar inte på bekymmer (dem överlät han på fadern i bön)

Han mötte varje människa och varje ögonblick som hela evigheten var koncentrerad hos den människa i just det ögonblicket, och det var så det förhöll sig…

1 Släpp inte in bekymren

2 Om du släppt in dem; jaga dem inte (=missnöje) och låt dem inte jaga dig (=stress)

3 Sök att praktisera Guds närvaro

SE SINNESROBÖNEN: Gud ge mig sinnesro att acceptera, det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden…

lennarth 120916