Reflekterande veckobrevsläsare!

Ringde nyss ett samtal.
”Hur är läget?”
”Allt under kontroll, skall bara skruva ner ljudet på TV:n lite…”
Samtalet kom att röra sig kring hur mycket vi kan ha kontroll över egentligen.
Att ha kontroll över ljudet på TV:n var vi överens om är fullt möjligt –
Fast batterierna kan ju bli obrukbara…
Vi lever i en tillvaro där vi pendlar mellan vår önskan att kunna kontrollera våra liv och besvikelsen över att misslyckas.
Antingen blundar vi inför detta faktum eller så sjunker vi resignerat ihop.
Kontrollera handlar om att styra eller bli styrd.
Finns det en tredje väg?
Jag tror det.
Att medvetet släppa kontrollen för att be om hjälp att få kontroll över sitt liv.
Miljontals människor över vår jord har famlande bett sinnesrobönen och hittat rätt.

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.

Hjälp mej att leva en dag i taget;
Att glädjas åt ett ögonblick i sänder;
och att acceptera motgångar
som en väg till frid.

Hjälp mej att – likt Honom – ta denna syndiga värld
precis som den är,
inte såsom just jag vill ha den.

Hjälp mej att lita på att Gud gör allt väl
om jag överlåter mej åt Hans vilja.

Ge mej nåden att få leva någorlunda lycklig
i detta livet – och i fullkomlig
salighet tillsammans med Honom
i det tillkommande.”

En vecka i bönens tecken önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan