Matteus 18:15-20

Förlåtelse utan gräns…

Vi är skapade att leva i gemenskap med varandra. Men ibland blir gemenskapen bruten. Vi gör orätt mot varandra, ibland omedvetet och ibland med berått mod. När relationer är brustna är det ett sår i skapelsen. I Matteus 18:15-20 talar Jesus om hur vi ska göra för att läka såret och hela relationen.

Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Att prata ärligt om hur vi känner för att vinna tillbaks en vän. När vi lagar det som är brustet får såret en chans att läka. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Ibland fungerar det ett att prata två och två. Vi hamnar i tvistemål, det finns två sidor av saken. Vi behöver ytterligare öron och ögon som hör och ser. Såret kan läkas och relationen blir hel. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Det går för långt, vi når inte fram. Vi behöver ta hjälp av fler. Kanske går det. Men kanske går det inte. Relationen är bruten, vi lever inte längre i samma familj. Det är då det är dags för evangelium. Det vi inte klarar i mänsklig kraft, det klarar han som har lovat att alltid vara med. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Allt som han har sagt, allt som han har lovat, det kommer att ske, kanske inte nu direkt men förr eller senare. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Sara Sjölander 121111