25 november – 1 december 2012

Söndagen den 25 nov kl 19.07 i S:ta Maria Kyrka
Gospelmässa
Medverkande: Maria Gospel, John Perry,körledare, Carina Wölk präst i HelligaandsKirken i Köpenhamn, Sjukhuskyrkan.

Onsdagen den 28 nov kl 19 i S:ta Anna Kyrka
Ungdomskväll LHIVET – en föreläsning i musik och ord
Medverkande: Steve Sjöquist, diakon, författare, Stockholm. Börge Ring, präst, musiker, författare, Göteborg

Torsdagen den 29 nov kl 19.07 i S:ta Maria kyrka
Konsert – ”…och dina ögon såg mig”
Medverkande: Maria Gospel, John Perry,körledare, Nina Sköldqvist, sång, Trio Bux-bom, Stellan Dahlin, sång

Fredagen den 30 nov kl 18.00 i Maria Församlingshem
Den tysta sjukdomen – ett konstruktivtförhållningssätt till hiv.
En kväll med S.t Lukas.
Föreläsning och diktläsning.
Medverkande: Kurt Em. Eriksson, psyko-terapeut, Stockholm. Anna-Lisa Eriksson,kulturarbetare, Stockholm.

Kl 21-24 i S:ta Maria kyrka Nattkyrka – En mötesplats mellan stadens nöjesliv och kyrkans andliga liv
Café och möjlighet till samtal och att upptäcka kyrkorummet.
Kl 21.00 Skymningsmelodier med doft avolika kristna traditioner
Kl 21.30 Nattens credo: Meditativ musikoch diktläsning
Kl 22.45 Nattvard
Kl 23.00 Annorlunda musik på orgel
Medverkande: Björn Kjellström, prästOuti Ben Ammar, musiker.

Lördagen den 1 dec –WORLD AIDS DAY
Kl 14.00 Öppet hus på Noaks ark i SENSUS lokal på Billeplatsen
Kl 15.00 Marschalltändning på Terasstrapporna
Kl 19.07 Meditativ ljusgudstjänst i S:taMaria kyrka
Medverkande: Cecilia Billqvist, präst, Gustav Adolfs förs, Helsingborg, Kören AfterEight, Anders Mårtensson, sång, Stockholm, Medlemmar från Noaks Ark, MariaNielsen, organist, Sjukhuskyrkan m fl.