Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag tar mig friheten att plocka fram en ”uppgradering” av den på nytt upplästa texten från Lukas evangelium kapitel 2 vad som ”hände sig vid den tiden…”

Hur skulle det kunna se ut om Jesus fötts i Helsingborg vid denna tiden…?

Kanske så här..?:

”Vid denna tiden utfärdade EU-parlamentet en förordning om att alla invånare i medlemsländerna skulle registreras. Detta hände när Fredrik Reinfeldt var statsminister i Sverige. Alla for då för att registrera sig, var och en till sin födelsestad.

Josef Davidsson, som var född och uppväxt på Råå, men som bosatt sig i Värmland, var tvungen att ta sig till Helsingborg, för att bli inskriven, tillsammans med sin hustru Maria som väntade barn.

När de efter den långa tågresan – som blev flera dygn försenad pga snö och kyla, signalfel och växelfel – väl var framme vid Knutpunkten i Helsingborg, började födslovärkarna komma. Pga överbelagda förlossningssalar kunde inte lasarettet ta emot flera graviditeter utan hänvisade dem till Halmstad BB. Men då tiden var inne, tvingades hon föda sitt förstfödda barn i ett parkeringshus utanför sjukhuset, dit en vänlig Securitasvakt förde dem. Där bland några övergivna bilar –överlappade med parkeringsböter – födde hon sitt första barn, lindade honom i några Metro och lade honom i en kundvagn. Några hemlösa, som vaknat upp i den kalla natten såg förvånat vad som hände och fyllda med omsorg försåg de barnet och modern med några av sina filtar.

Samtidigt som detta hände befann sig en grupp tidningsbärare vid sin lastbrygga för att hämta tidningarna som skulle distribueras denna morgon. Plötsligt stod en ängel framför dem och ett himmelskt ljus lyste omkring dem. De blev fruktansvärt rädda.

Men ängeln sa: ”Var inte rädda! Ni ska nu få höra den bästa nyheten ni någonsin har fått ta emot för att bära ut. I denna natt har Frälsaren fötts åt er i Helsingborg, honom har ni längtat efter, han är en gåva till alla människor. Och för att ni skall veta att jag talar sanning så skynda er att köra iväg till parkeringshuset vid lasarettet, där skall ni finna ett nyfött barn som ligger nedbäddat i en kundvagn.”

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk kör som prisade Gud och sjöng ”Ära vare Gud i Höjden och Fred på jorden, till alla människor ett gott sinnelag.”

När änglarna hade försvunnit tog det en stund för tidningsbuden att hämta sig. Några trodde att de hade sett i syne, men sedan skyndade de sig att köra till parkeringshuset och fann mycket riktigt det nyfödda gossebarnet i kundvagnen. De slog av motorerna för att inte den lille skulle andas in avgaser, de knäböjde andaktsfullt på den svarta asfalten och berättade för Josef och Maria vad de hade sett och hört. Maria gömde och begrundade detta i sitt hjärta.

Tidningsbuden tog några bilder med sina mobiltelefoner, som de sedan mms-ade iväg till Helsingborgs Dagblads nattredaktion och skyndade sig sedan tillbaka för att dela ut tidningarna. Men de nöjde sig inte med att lägga tidningarna i brevlådor och brevinkast utan med jämna mellanrum ringde de på och berättade den glada nyheten om vad som hade hänt.

Alla som väcktes upp trodde på vad som sades och de blev så glada att de inte kunde gå och lägga sig igen, de kopplade upp sig på internet och upptäckte bland nattens nyheter bilden av ett barn med en sällsam utstrålning. Och de kände sig djupt berörda och en överjordisk frid tog plats deras sinnen.

Några veckor senare uppstod ett tumult i tullen. Tre män med arabiskt utseende som påstod sig vara magiker försökte föra in dyrbara parfymer och smycken utan att vilja betala tull. De sa att de hade följt en osedvanligt stor stjärna och att det var gåvor till en nyfödd kung. Gränspolisen kom – eftersom man trodde att ”stjärna” och ”kung” var kodord i en eventuellt kommande terroristattack – och beslagtog gåvorna. Efter några dagars förhör utvisades männen, och de flög tillbaka igen med sitt flygplan från Kastrup med oförrättat ärende.

Men barnet växte och blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag…”

Allt gott under juldagar och mellanrumsdagar önskar pastor nilsson..

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se