”Samtal i mellanrummet…”
– Samtalskvällar kring livsnära frågor…

Fyra Torsdagar:

31 jan ”Kan något gott komma från Syrak…?”
Vi läser Jesu Syraks bok i Apokryferna-en bok i tiden…

7 mars ”Paradoxalt nog…”-om livets motsägelsefullhet

4 april ”En vandring i påskens ögla”…

2 maj ”Paulus-mannen som skröt med sin svaghet…”

Upplägg:
18.45 enkelt mingelfika
19.00 introduktion
19.30 samtal i mindre grupp
20.30 vi försöker sammanfatta
20.45 sinnesrosamling i kyrkan